Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου – Μεταλλικές Κατασκευές

Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας

Ηλεκτροϋδραυλική μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας για διόδους με μέση κυκλοφορία, μεσαία ανοίγματα και απαιτήσεις σχετικά γρήγορης λειτουργίας.

FAAC 640 Barrier large