Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου – Μεταλλικές Κατασκευές

Αυλόπορτες Αλουμινίου Αλυκές, Δροσιάς

Η εταιρεία μας κατασκεύασε και τοποθέτησε Αυλόπορτες & Αυλόγυρο αλουμινίου σε οικία στην περιοχή παραλία Αλυκές Δροσιάς.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Αυλόγυρο με κολόνες και τάβλες αλουμινίου SD.
Αυλόπορτα ανοιγμένη με ένα σταθερό, με πλαίσιο και τάβλες αλουμινίου SD.
Αυλόπορτα συρόμενη με πλαίσιο και τάβλες αλουμινίου SD.

Εικόνες: