Πρόγραμμα Εξοικονομώ

4 άρθρα
Πρόγραμμα Εξοικονομώ…
Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την βελτίωση και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των σπιτιών.
Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και αναβαθμίσεων, όπως μόνωση του κελύφους του κτιρίου και αντικατάσταση των κουφωμάτων.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).