Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου – Μεταλλικές Κατασκευές

Αποτέλεσμα Έρευνας Αντικατάστασης Κουφωμάτων

Κερδίστε χρήματα… στην πράξη!

Ενδεικτικά παραδείγματα πραγματικής εξοικονόμησης

Μελέτη υπολογισμού ενεργειακού και οικονομικού οφέλους από την αλλαγή κουφωμάτων σε μονοκατοικία 100m².

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ισόγειος μονοκατοικία 101,25 τ.μ. με υπόγειο (μη θερμαινόμενο) και δώμα. Εκτός της μονοκατοικίας, στην οικοδομή υπάρχει μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο με επιφάνεια 15 τ.μ. (από το υπόγειο έως και το δώμα). Η μονοκατοικία θεωρήθηκε πανταχόθεν ελεύθερη και το ποσοστό των ανοιγμάτων επί των όψεων είναι 28%.
Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι στον άξονα Β-Ν. Τα κλιματικά δεδομένα για κάθε περιοχή ελήφθησαν από την ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010. Εσωτερική θερμοκρασία το χειμώνα 20°C και το καλοκαίρι 26°C. Στη μονοκατοικία θεωρείται ότι η παραγωγή θέρμανσης και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καλύπτεται μέσω λέβητα πετρελαίου. Η περίοδος λειτουργίας του λέβητα πετρελαίου για θέρμανση ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Απρίλιο (με διαφορετική, προφανώς, συμμετοχή ανά μήνα). Για τη δημιουργία του μοντέλου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού EpaCad της εταιρείας Tisoft. Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης χρημάτων, λόγω αλλαγής κουφωμάτων, έχει χρησιμοποιηθεί η τιμή 1,5€ ανά λίτρο πετρελαίου.

Μελέτη υπολογισμού ενεργειακού και οικονομικού οφέλους από την αλλαγή κουφωμάτων σε μονοκατοικία 200m².

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ισόγειος μονοκατοικία 199,87 τ.μ. με υπόγειο (μη θερμαινόμενο) και δώμα. Εκτός της μονοκατοικίας, στην οικοδομή υπάρχει μη θερμαινόμενο κλιμακοστάσιο με επιφάνεια 15 τ.μ. (από το υπόγειο έως και το δώμα). Η μονοκατοικία θεωρήθηκε πανταχόθεν ελεύθερη και το ποσοστό των ανοιγμάτων επί των όψεων είναι 29%.
Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι στον άξονα Β-Ν. Τα κλιματικά δεδομένα για κάθε περιοχή ελήφθησαν από την ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010. Εσωτερική θερμοκρασία το χειμώνα 20°C και το καλοκαίρι 26°C. Στη μονοκατοικία θεωρείται ότι η παραγωγή θέρμανσης και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καλύπτεται μέσω λέβητα πετρελαίου. Η περίοδος λειτουργίας του λέβητα πετρελαίου για θέρμανση ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Απρίλιο (με διαφορετική, προφανώς, συμμετοχή ανά μήνα). Για τη δημιουργία του μοντέλου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού EpaCad της εταιρείας Tisoft. Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης χρημάτων, λόγω αλλαγής κουφωμάτων, έχει χρησιμοποιηθεί η τιμή 1,5€ ανά λίτρο πετρελαίου.