Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου – Μεταλλικές Κατασκευές

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί υαλοπίνακες, ή υαλοπίνακες νέας γενιάς χαμηλής εκπομπής (Low Emissivity) 3είναι τα γυαλιά που επιτρέπουν στο φως να περάσει μέσα από αυτά, παρέχοντας, ταυτόχρονα, θερμική μόνωση.
Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ειδικής επίστρωσης μετάλλων στην εσωτερική πλευρά ενός εκ των δύο γυαλιών (στους διπλούς υαλοπίνακες), η οποία εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ακτινοβολίας.

Η επίστρωση αυτή αποτελείται από διάφορα μικροσκοπικά μεταλλικά οξείδια, που  επιβραδύνουν τη μεταφορά της θερμοκρασίας από την εξωτερική πλευρά του τζαμιού στην εσωτερική και το αντίστροφο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στο εσωτερικό του σπιτιού και αντίστροφα.

Οι επιστρώσεις αυτές μπορεί να είναι τελείως διάφανες, ή να φέρουν διάφορους τόνους χρωμάτων,  με αποτέλεσμα ο υαλοπίνακας στην τελική του μορφή να έχει την απόχρωση που επιθυμούμε  (φιμέ, μπρονζέ, γαλάζιο κ.α.) .

Αναλύοντας τις ευθύνες των δομικών στοιχείων σχετικά με τις θερμικές απώλειες σε ένα κτίριο, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα :

•    Το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στη σκεπή
•    Το 25% της θερμικής απώλειας οφείλεται στους τοίχους
•    Το 20%της θερμικής απώλειας οφείλεται στο δάπεδο
•    Το 35% της θερμικής απώλειας οφείλεται στα παράθυρα

Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής επίστρωσης, όμως, δε μειώνουν μόνο το ποσοστό της θερμότητας  που μεταφέρεται από το εξωτερικό στο εσωτερικό, αλλά φιλτράρουν και την ηλιακή ακτινοβολία.
Έτσι, ταυτόχρονα, εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την περατότητα της υπεριώδους και της υπέρυθρης ακτινοβολίας που φθείρει χαλιά, κουρτίνες, έπιπλα κ.α. έως και 70%.

Όλα τα παραπάνω προσδιορίζονται από κάποιους ενεργειακούς συντελεστές.

Τρεις είναι οι σημαντικοί δείκτες στις επιλογές ενός γυαλιού:

Α) Uvalue ή Κvalue W/m  K : συντελεστής θερμοπερατότητας, εκφράζει το ρυθμό απώλειας της θερμότητας ανά τετραγωνικό μέτρο υαλοπίνακα μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα και καθορίζεται από την ικανότητα μιας επιφάνειας να απορροφά, ή να αντανακλά θερμότητα.
Όσο χαμηλότερη είναι η δυνατότητα εκπομπής (Emmisivity), τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας Κ και άρα τόσο αποδοτικότερος ενεργειακά είναι ο υαλοπίνακας.

Β) Solar Factor-  g : ηλιακός συντελεστής, είναι από τους σημαντικότερους συντελεστές και εκφράζει το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας-θερμότητας που περνάει μέσα απ’το γυαλί στο εσωτερικό του χώρου.
Οι τιμές του κυμαίνονται από 0-1.
Επειδή στην Ελλάδα έχουμε θερμά καλοκαίρια είναι πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιείται η τιμή του (0), αλλιώς το γυαλί λειτουργεί σαν δίοδος της θερμότητας, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται το εσωτερικό και να επιβαρύνονται τα κλιματιστικά.

Γ) Light Transmission – LT : οπτική διαπερατότητα, εκφράζει το ποσοστό της φωτεινής ακτινοβολίας που περνά μέσα από το γυαλί.
Όσο μεγαλώνει ο δείκτης, τόσο περισσότερο φως περνάει στο εσωτερικό του χώρου.
Ένας χαμηλός συντελεστής φωτοπερατότητας επιβαρύνει την κατανάλωση στο σύστημα τεχνητού φωτισμού.
Οι ιδανικές τιμές του δείκτη αυτού είναι απο 60% – 80%.

 Επομένως, για το βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα πρέπει να επιλέγουμε τζάμια με :

  •    Χαμηλό Uvalue
  •    Χαμηλό g
  •   Υψηλό LT

Τα οποία το καλοκαίρι :
1.  αντανακλούν το υπέρυθρο φως του ήλιου
2.  δρουν σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο –
ευκολότερη ψύξη
3.  μειώνουν το κόστος ψύξης (έως και 35%)
4.  μειώνουν το κόστος του τεχνητού φωτισμού

Και το χειμώνα :
1.  δρουν σαν ασπίδα στη θερμότητα που προσπαθεί να διαφύγει από το εσωτερικό –
αποδοτικότερη  θερμομόνωση
2.  μειώνουν το κόστος θέρμανσης (έως και 35%)