Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου – Μεταλλικές Κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές στο νέο αιολικό πάρκο στην Ν. Εύβοια.

Η εταιρεία μας συμμετέχει σε ακόμη ένα μεγάλο και σημαντικό Project ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Νότια Εύβοια, εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρύστου, σε συνεργασία με την εταιρεία Silcio του ομίλου Copelouzos.

Το τμήμα μεταλλικών κατασκευών της εταιρείας μας έχει κατασκευάσει και τοποθετήσει διάφορες κατασκευές στα υποστηρικτικά κτίρια των ανεμογεννήτριων, στο σύνολο των νέων αυλικών πάρκων.

Εικόνες: