Ενεργειακά Κουφώματα Αλουμινίου – Μεταλλικές Κατασκευές

Συστήματα Ποιότητας Europa

02-1100x300-certification-banner

Στην EUROPA η λέξη ¨ποιότητα¨ είναι συνυφασμένη με τις λέξεις ¨δέσμευση¨, ¨συνέχεια¨, ¨αξιοπιστία¨ και ¨προδιαγραφές¨. Οι πολιτικές ποιότητες εφαρμόζονται σε:

  • Πελάτες
  • Εργαζόμενους
  • Περιβάλλον

Η εταιρία διαθέτει ένα πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και μία εξελιγμένη ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης με τον αρτιότερο εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Όλα τα προϊόντα της εταιρίας είναι πιστοποιημένα σε Διεθνή Κοινοποιημένα Εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η EUROPA είναι πρώτη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφο σύστημα διαχείρισης συμβατό με ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007. Όλα τα συστήματα πιστοποιούνται από την Bureau Veritas.

Η μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πιστοποιητικά QUALICOAT, QUALIDECO και Seaside Class, που εγγυώνται ότι τα τελικά προϊόντα δε φέρουν οποιοδήποτε ελάττωμα στη βαφή.

Η EUROPA φέρει, επίσης, πιστοποιήσεις CE, TUV & IFT Rosenheim σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων τόσο στα επώνυμα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, όσο και στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σχετικοί σύνδεσμοι